Over de stichting

Stichting Oekraïne heeft hulp nodig is op 11 januari 2007 opgericht en stelt zich ten doel het kosteloos aanbieden van (medische) hulpgoederen aan medische en maatschappelijke instellingen in Oekraïne en in het bijzonder Oekraïense ziekenhuizen, om de patiëntenzorg en de leefomstandigheden te verbeteren. Daarnaast worden scholen, ouderen en mensen in nood geholpen. De stichting is in meerdere Oekraïense regio’s actief. De stichting is in meerdere Oekraïense regio’s actief.

Door directe communicatie en samenwerking met lokale instellingen in Oekraïne worden hulpgoederen aangeboden die daadwerkelijk aansluiten op de noodzakelijke behoeften. Dankzij het vertrouwen van meerdere Nederlandse (academische) ziekenhuizen en zorginstellingen krijgt de stichting veel medische hulpgoederen aangeboden, waaronder bedden, matrassen, onderzoeksstoelen, nachtkastjes en medische disposables. Hulpgoederen die naar Nederlandse maatstaven zijn afgeschreven, maar nog steeds naar behoren werken, krijgen een tweede leven in Oekraïense ziekenhuizen. Naast medisch gerelateerde hulpgoederen worden er dekens, speelgoed, kleding en andere goederen ingezameld. Sinds de oprichting van de stichting (tot 2024) zijn er in totaal 1.023.357 kg hulpgoederen verstuurd.

De situatie in Oekraïne is sinds 24 februari 2022, de dag dat Rusland buurland Oekraïne vanuit meerdere kanten binnenviel, heel snel verslechterd. De stichting ontvangt verontrustende berichten van vrienden, kennissen en hulpprojecten in Oekraïne. Het is onvoorspelbaar hoe dit gaat lopen, maar de hulpverlening gaat door. Na twee Covid jaren, met relatief weinig hulptransporten, zijn er in 2022 en 2023 respectievelijk 22 en 24 hulptransporten (trailers/ vrachtwagens) met hulpgoederen naar Oekraïne verstuurd. In de afgelopen jaren lag de focus van hulpverlening in de regio Cherson, maar vanwege de Russische invasie is de stichting (tijdelijk) in andere regio’s actief. Contactpersonen die voorheen in regio Cherson woonden, wonen nu (tijdelijk) in andere regio’s en zijn betrouwbaar en behulpzaam om de hulpverlening lokaal te organiseren. Tevens heeft de stichting contact met de Oekraïense ambassade in Den Haag.

In 2023 zijn 24 hulptransporten (vrachtwagens) naar Oekraïne gestuurd, met in totaal 211.933 kg (medische) hulpgoederen 🇳🇱 🇺🇦

In 2022 zijn 22 hulptransporten (vrachtwagens) naar Oekraïne gestuurd, met in totaal 189.133 kg (medische) hulpgoederen 🇳🇱 🇺🇦

We zijn ongelooflijk DANKBAAR voor de steun, vertrouwen en inzet van zowel organisaties als vrijwilligers, waardoor we onze doelstellingen kunnen realiseren en mensen in nood kunnen helpen. Wekelijks zijn vrijwilligers door wind en weer actief om hulpgoederen in te zamelen. BEDANKT dat wij al vele jaren uw steun, vertrouwen en inzet mogen ontvangen!

Jaarstukken

Erasmus MC

Eén van de ziekenhuizen die ons ondersteunt is het Erasmus MC in Rotterdam. Medische goederen die naar Nederlandse maatstaven zijn afgeschreven, maar nog steeds naar behoren werken, krijgen een tweede leven in Oekraïense ziekenhuizen. Onze samenwerking staat vermeldt in de Erasmus MC MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) jaarverslagen (vanaf 2019 duurzaamheidverslag).

Geschiedenis

In 1993 ontving voorzitter Laurien Luijnenburg een brief van een Oekraïense familie die om hulp vroeg. Ze verwachtten hun eerste kind en vroegen om hulp in de vorm van babykleding. Laurien stuurde met de post een doos met babykleren naar Oekraïne. Ze kreeg een bedankbrief terug en het eerste contact met Oekraïne was ontstaan. Na dit eerste contact zijn er in de loop der jaren veel dozen met hulpgoederen naar verschillende Oekraïense families gestuurd. Laurien heeft haar hele leven in de zorg gewerkt en in 2004 bezocht ze voor het eerst (uit belangstelling) een Oekraïense ziekenhuis. Ze was geschokt bij het zien van de slechte omstandigheden, maar tevens werd ze gemotiveerd om te gaan veranderen. In 2007 werd Stichting Oekraïne heeft hulp nodig opgericht en sindsdien zijn er veel ziekenhuizen geholpen.

Wat in 1993 begon met hulp bieden in de vorm van een doos met babykleding, is uitgegroeid tot meer dan 600.000 kg (medische) hulpgoederen. Dankzij de steun en het vertrouwen van Nederlandse organisaties krijgen we veel (medische) goederen aangeboden. Met deze goederen hebben we in veel Oekraïense ziekenhuizen en andere zorgorganisaties de patiëntenzorg en leefomstandigheden kunnen verbeteren.

Organisatie

Stichting Oekraïne heeft hulp nodig is in 2007 opgericht. Het bestuur bestaat uit drie bestuurders:

Mevr. L. (Laurien) Luijnenburg, voorzitter/ secretaris

Mevr. J. (Janine) van Ardenne, penningmeester

Mevr. M. (Magda) de Jong

Er zijn geen medewerkers in dienst en het bestuur ontvangt geen bestuurlijke vergoeding. Eventuele reis- en verblijfkosten worden door het bestuur en vrijwilligers zelf bekostigd en gaan niet ten koste van donaties. Elke gift is bestemd voor de hulpverlening! De stichting heeft met de vrijwilligers die een aanzienlijk aandeel leveren om de hulpverlening mogelijk te maken, afgesproken dat ze aanspraak kunnen maken op een belastingvrije vrijwilligers- vergoeding. De vrijwilligers die van deze regeling gebruik maken, hebben vrijwillig aangegeven dat de stichting niet tot uitbetaling van deze vergoeding hoeft te gaan en het mag inzetten ten behoeve van de hulpverlening in Oekraïne.

ANBI

De stichting is door de Belastingdienst gerangschikt als een ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar voor de belastingaangifte.

Wat is een ANBI ?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Voor een donateur is een gift fiscaal aftrekbaar. Wat houdt dat in ? Wanneer uw belastbaar inkomen tussen 33.864 euro en 56.491 euro is, valt u binnen het belastingtarief van 42%. Elke euro die u aan een ANBI doneert, is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, waardoor u 42% van uw gift minder belasting betaald, m.a.w. per saldo doneert u maar 0,58 euro, terwijl de stichting 1 euro ontvangt. De exacte voorwaarden zijn bij de Belastingdienst beschikbaar.

Projecten

Voordat de oorlog begon werden alle ziekenhuizen die hulp ontvangen of hebben ontvangen bezocht door vrijwilliger(s) van de Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Terplekke wordt de situatie bekeken en besproken met het bestuur van het ziekenhuis.