Over de stichting

Stichting Oekraïne heeft hulp nodig stelt zich ten doel het aanbieden van (medische) hulpgoederen aan zorginstellingen in Oekraïne en in het bijzonder Oekraïense ziekenhuizen, om de patiëntenzorg en de leefomstandigheden te verbeteren. Daarnaast worden kindertehuizen, ouderen en mensen in nood geholpen. Door een goede communicatie en samenwerking met lokale organisaties worden hulpgoederen aangeboden die daadwerkelijk aansluiten op de noodzakelijke behoeften. De hulpgoederen bestaan uit duurzame medische goederen, waaronder ziekenhuisbedden, matrassen, rolstoelen, rollators, maar ook partijen stoelen, wachtkamerbanken en schoolmeubilair. Alle goederen worden gecontroleerd om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen.

Er zijn sinds de oprichting van de stichting al meer dan 600.000 kg hulpgoederen verstuurd. Door een combinatie van strengere Oekraïense douaneregels voor het versturen van speelgoed, kleding en medische disposables, verzadiging van speelgoed op de locaties in Oekraïne waar wij hulp leveren (mede vanwege digitalisering, waardoor kinderen meer digitaal spelen) en de inzet van vrijwilligers, die stukgoed moeten uitzoeken, controleren en eventueel opnieuw verpakken, heeft het inzamelen van speelgoed, kleding en medische disposables geen prioriteit meer. Het is een dubbel gevoel om de inzameling van speelgoed en kleding te stoppen, maar tegelijkertijd is het een mooie conclusie van onze succesvolle hulpverlening. Er zijn heel veel kinderen blij gemaakt.

We zijn ongelooflijk DANKBAAR voor de steun, vertrouwen en inzet van zowel organisaties als vrijwilligers, waardoor we onze doelstellingen kunnen realiseren en mensen in nood kunnen helpen. Wekelijks zijn vrijwilligers door wind en weer actief om hulpgoederen in te zamelen. BEDANKT dat wij al vele jaren uw steun, vertrouwen en inzet mogen ontvangen!

Erasmus MC

Eén van de ziekenhuizen die ons ondersteunt is het Erasmus MC in Rotterdam. Medische goederen die naar Nederlandse maatstaven zijn afgeschreven, maar nog steeds naar behoren werken, krijgen een tweede leven in Oekraïense ziekenhuizen. Onze samenwerking staat vermeldt in de Erasmus MC MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) jaarverslagen (vanaf 2019 duurzaamheidverslag).

Geschiedenis

In 1993 ontving voorzitter Laurien Luijnenburg een brief van een Oekraïense familie die om hulp vroeg. Ze verwachtten hun eerste kind en vroegen om hulp in de vorm van babykleding. Laurien stuurde met de post een doos met babykleren naar Oekraïne. Ze kreeg een bedankbrief terug en het eerste contact met Oekraïne was ontstaan. Na dit eerste contact zijn er in de loop der jaren veel dozen met hulpgoederen naar verschillende Oekraïense families gestuurd. Laurien heeft haar hele leven in de zorg gewerkt en in 2004 bezocht ze voor het eerst (uit belangstelling) een Oekraïense ziekenhuis. Ze was geschokt bij het zien van de slechte omstandigheden, maar tevens werd ze gemotiveerd om te gaan veranderen. In 2007 werd Stichting Oekraïne heeft hulp nodig opgericht en sindsdien zijn er veel ziekenhuizen geholpen.

Wat in 1993 begon met hulp bieden in de vorm van een doos met babykleding, is uitgegroeid tot meer dan 600.000 kg (medische) hulpgoederen. Dankzij de steun en het vertrouwen van Nederlandse organisaties krijgen we veel (medische) goederen aangeboden. Met deze goederen hebben we in veel Oekraïense ziekenhuizen en andere zorgorganisaties de patiëntenzorg en leefomstandigheden kunnen verbeteren.

Organisatie

Stichting Oekraïne heeft hulp nodig is in 2007 opgericht. Het bestuur bestaat uit drie bestuurders:

Mevr. L. (Laurien) Luijnenburg, voorzitter/ secretaris

Mevr. J. (Janine) van Ardenne, penningmeester

Mevr. M. (Magda) de Jong

Het bestuur ontvangt GEEN bestuurlijke vergoeding. Het bestuur heeft met de vrijwilligers die een aanzienlijk aandeel leveren om de hulpverlening mogelijk te maken, afgesproken dat ze aanspraak maken op een belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwilligers hebben vrijwillig aangegeven dat de stichting niet tot uitbetaling van deze vergoeding hoeft te gaan en het mag inzetten voor de hulpverlening aan Oekraïne.

De stichting ontvangt geen subsidie en bestaat volledig uit vrijwilligers. Het bestuur ontvangt geen salaris en de reis- en verblijfkosten worden door het bestuur en vrijwilligers zelf bekostigd en gaan niet ten koste van donaties. Elke gift is bestemd voor de hulpverlening!

ANBI

De stichting is door de Belastingdienst gerangschikt als een ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar voor de belastingaangifte.

Wat is een ANBI ?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Voor een donateur is een gift fiscaal aftrekbaar. Wat houdt dat in ? Wanneer uw belastbaar inkomen tussen 33.864 euro en 56.491 euro is, valt u binnen het belastingtarief van 42%. Elke euro die u aan een ANBI doneert, is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, waardoor u 42% van uw gift minder belasting betaald, m.a.w. per saldo doneert u maar 0,58 euro, terwijl de stichting 1 euro ontvangt. De exacte voorwaarden zijn bij de Belastingdienst beschikbaar.

Jaarstukken

Projecten

Alle ziekenhuizen die hulp ontvangen of hebben ontvangen zijn bezocht door vrijwilliger(s) van de Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Terplekke wordt de situatie bekeken en besproken met het bestuur van het ziekenhuis.