2021

Sinds maart 2020 is de wereld veranderd door het Coronavirus. Ook onze hulpverlening kreeg te maken met de gevolgen van dit virus. Onze hulpverlening bestaat vooral uit het inzamelen van naar Nederlandse maatstaven afgeschreven medische hulpgoederen bij Nederlandse zorgorganisaties, maar vanwege het virus gingen ziekenhuizen en verzorgingstehuizen ‘op slot’ en lag de inzameling voor langere tijd stil. Daarnaast zien we teruglopende inkomsten, doordat organisaties die ons financieel steunden, in het afgelopen 1,5 jaar zelf te maken kregen met teruglopende inkomsten en/ of ze tijdelijk waren gesloten.

Desalniettemin hebben we sinds de uitbraak in maart 2020 in totaal 9 hulptransporten (vrachtwagens) met in totaal 66.162 kg hulpgoederen naar Oekraïne kunnen sturen. In december 2020 hebben we 700 matrassen naar Oekraïne verstuurd, waarmee we tien ziekenhuizen in twee provincies konden helpen aan goede matrassen, die vanwege het Coronavirus hard nodig waren. Ook zijn er matrassen naar scholen gegaan.

Matrassen 2020-2021

10 december 2021

De eerste hulpgoederen voor 2022 staan klaar.

21 augustus 2021

Tien vrijwilligers hebben zich ingezet voor het laden van 281 stoelen x 20 kg per stuk + stalen frames, 4 ziekenhuisbedden en 245 dekens.

10 augustus 2021

Aldwin Luijnenburg, vrijwilliger van ‘stichting Oekraïne heeft hulp nodig’ sinds de oprichting, is op 10 augustus 2021 in Kyiv/ Kiev onderscheiden met de ‘Orde van St. Panteleimon’. De ‘Orde van St. Panteleimon’ wordt jaarlijks uitgereikt aan artsen, wetenschappers en vrijwilligers die werkzaam zijn in Oekraïne. Aldwin ontving de onderscheiding voor zijn significante bijdrage als buitenlandse burger aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Hij zet zich al bijna 15 jaar in om de gezondheidszorg in Oekraïne te verbeteren, vooral met het leveren van medische hulpgoederen, waaronder ziekenhuisbedden, die in Nederland zijn ingezameld en een tweede leven in Oekraïense ziekenhuizen krijgen.

Aldwin: “De onderscheiding is een grote eer en dat ik hem kreeg uit handen van de vrouw van de ex-President Yushchenko van Oekraïne, die zich inzet voor Oekraïense kinderziekenhuizen, maakt het helemaal bijzonder”, vertelt Aldwin. “Maar de onderscheiding is niet alleen voor mij. De geleverde hulpverlening was mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers in Nederland en Oekraïne en de steun van organisaties waaronder ziekenhuizen die hulpgoederen hebben aangeboden. Nooit vergeet ik de dankbaarheid in de Oekraïense dorpen, waar veel armoede is. Een patiënt vertelde mij, dat hij nog nooit in zo’n goed bed had gelegen als daar in het ziekenhuis. De man had tranen in zijn ogen dat buitenlanders zich inzetten om ‘zijn’ ziekenhuis te helpen.”