2017

Het jaar 2017  was een bijzonder jaar. Sinds de oprichting van onze stichting hebben we in één jaar tijd nog nooit zoveel hulpgoederen aan Oekraïense ziekenhuizen mogen leveren. In totaal is er circa 60.000 kg hulpgoederen naar Oekraïne verstuurd. Sinds de oprichting in 2007 is er in totaal meer dan 250.000 kg vooral medische hulpgoederen ingezameld. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen en de financiële bijdragen die wij van organisaties en particulieren ontvangen. Tevens zijn we enorm dankbaar voor de inzet van vrijwilligers die door weer en wind zich kosteloos in willen zetten om de medemens te kunnen helpen. De inzet van vrijwilligers is onbetaalbaar.

In het 10 jarig bestaan van de stichting zijn diverse projecten beëindigd. Niet alleen vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook doordat er sprake was van ‘verzadiging’. We hebben dan de patiëntenzorg en de leefomstandigheden in het ziekenhuis in zo’n hoedanigheid verbeterd, waardoor ons doel is voltooid. Indien we een project beëindigen gaan we op zoek naar een ander project.

In 2017 ontvingen we een hulpaanvraag vanuit het Rode Kruis Sumy voor het Regionaal Ziekenhuis Putivl en de lokale bevolking. Om buitenlandse hulpgoederen te mogen ontvangen heeft een Oekraïense ziekenhuis bepaalde documenten nodig en een door de douane goedgekeurde opslagruimte. Veel ziekenhuizen zijn hiertoe niet in staat. Het Rode Kruis Sumy nodigde ons uit om het Regionaal Ziekenhuis Putivl te bezoeken en de hulpaanvraag met eigen ogen te beoordelen. Tevens vroegen ze hulp in de vorm van kleding, speelgoed en incontinentiemiddelen voor lokale hulpbehoevenden. Eerlijkheidshalve dachten we aan het begin van deze plaatselijke samenwerking met het Rode Kruis, waarom kan het Rode Kruis de ziekenhuizen niet helpen. Maar na meerdere gesprekken blijkt het Rode Kruis niet in staat om dit te kunnen realiseren en is nog maar net in staat om hulp te bieden bij grote ongelukken en noodsituaties, waaronder de oorlog in het oosten van het land. Het land staat er economisch zeer slecht voor en de juiste middelen ontbreken. Na een bezoek aan het Regionaal Ziekenhuis Putivl in september heeft er in november een eerste hulptransport plaatsgevonden, waarmee de patiëntenzorg en de leefomstandigheden verbeterd kunnen worden. We zijn blij dat we in regio Sumy gebruik mogen maken van de steun en ervaring van het Rode Kruis Sumy.

Meer en meer Nederlandse ziekenhuizen en leveranciers doneren medische goederen

en er worden sponsors gevonden om bedden via een opheffingsveilingsite aan te schaffen.

Kinderopvang

Een kinderopvang in een Nederlands ziekenhuis werd opgeheven en alle spullen mocht worden opgehaald voor de hulpverlening in Oekraine.

Chinees restaurant

In regio Utrecht mogen we een chinees restaurant leeghalen.