FacebookYouTube    

Home

    

Activiteiten

    

Waar in Oekraïne

     

Publicaties & Film

     

Contact

Stichting Oekraine heeft hulp nodig
Stichting Oekraïne heeft hulp nodig stelt zich ten doel het aanbieden van hulpgoederen aan Oekraïense ziekenhuizen, kindertehuizen, ouderen en anderen in nood, om de patiëntenzorg en de leefomstandigheden te verbeteren. De stichting is in 2007 opgericht en is in meerdere Oekraïense regio's actief. Door goede communicatie en samenwerking met de lokale instellingen worden hulpgoederen aangeboden die daadwerkelijk aansluiten op de noodzakelijke behoeften. De hulpgoederen bestaan voornamelijk uit duurzame goederen, waaronder ziekenhuisbedden, matrassen, behandeltafels en medische gebruiksgoederen, waaronder verband- en incontinentiemiddelen. Naast medisch gerelateerde hulpgoederen worden er dekens, speelgoed, kleding en andere goederen ingezameld. Alle ingezamelde hulpgoederen worden door ons zelf gecontroleerd en indien nodig opnieuw verpakt, waardoor de kwaliteit van de hulpverlening wordt gewaarborgd. De stichting streeft naar optimale efficiëntie en doeltreffendheid. Tijdens elk bezoek in Oekraïne worden de hulpgoederen gecontroleerd en de hulp geëvalueerd. De reis- en verblijfkosten worden door het bestuur en vrijwilligers zelf bekostigd en gaan niet ten koste van donaties. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Hiermee garanderen we aan donateurs dat een bijdrage volledig ten gunste komt aan de hulpverlening. Oekraïne 
 
Algemen zaken en/ of vragen

Laurien Luijnenburg (voorzitter/ secretaris)

Gravestein 54
2804 GV Gouda

Email. oekraineheefthulpnodig@hotmail.com
Tel. 06-55538965

Wilt u ons helpen met goederen ?
Goederen die worden aangeboden dienen in een goede staat te verkeren en geschikt te zijn voor (her)gebruik. We zijn op zoek naar ● medische goederen, zoals o.a. rolstoelen, rollators, verbandmiddelen 
linnengoed kinderkleding ● speelgoed en nog veel meer....

Wilt u ons helpen met een gift ?
Giften kunt u storten op IBAN nummer NL52INGB0003043041 t.n.v. Stichting Oekraïne heeft hulp nodig te Gouda onder vemelding van GIFT.

Stichting Oekraïne heeft hulp nodig is door de belastingdienst gerangschikt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24409359. Uw schenkingen en giften zijn voor uw belastingaangifte aftrekbaar. 

Wat is een ANBI ?
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Voor een donateur is een gift fiscaal aftrekbaar. Wat houdt dat in ? Wanneer uw belastbaar inkomen tussen 33.864 euro en 56.491 euro is, valt u binnen het belastingtarief van 42%. Elke euro die u aan een ANBI doneert, is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, waardoor u 42% van uw gift minder belasting betaald, m.a.w. per saldo doneert u maar 0,58 euro, terwijl de stichting 1 euro ontvangt. De exacte voorwaarden zijn bij de Belastingdienst beschikbaar.

Organisatie
Het bestuur bestaat uit drie bestuurders:
Mevr. L. (Laurien) Luijnenburg, voorzitter/ secretaris
Mevr. J. (Janine) van Ardenne, penningmeester
Mevr. M. (Magda) de Jong

Het bestuur ontvangt GEEN bestuurlijke vergoeding.

Het bestuur heeft met de vrijwilligers die een aanzienlijk aandeel leveren om de hulpverlening mogelijk te maken, afgesproken dat ze aanspraak maken op een belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Deze vrijwilligers hebben vrijwillig aangegeven dat de stichting niet tot uitbetaling van deze vergoeding hoeft te gaan en het mag inzetten voor de hulpverlening aan Oekraïne.

Beleidsplan
2019-2020

Jaarverslag
2020

 
Privacyprotocol
Privacyprotocol